Skip to content

Privacy Policy MeerlandBouw

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen u uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Meerland Bouw B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vastleggen en verwerken van gegevens
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevensworden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Wij maken gebruik van passende beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze aan ons geeft, bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Bewaartermijn gegevens
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Wij hanteren een bewaarbeleid. Het register verwerking persoonsgegevens, daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren.
Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals eerder omschreven, kunnen wij de gegevens nog wel bewaren voor archivering of juridische procedures.

Inzage, correctie wijziging en verwijderen van persoonsgegevens
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering kan alleen plaats vinden wanneer dit wettelijk toegestaan is.

Web statistieken
Op de website worden met behulp van Google Analytics geanonimiseerd bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen te meten. Hierdoor kunnen wij gericht aanpassingen doen. Deze bezoekgegevens bewaren wij maximaal 12 maanden waarna deze automatisch worden verwijderd.

De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Meerland Bouw B.V. te vallen. Wij gebruiken uw gegevens (geanonimiseerd) om het surfgedrag van de website bezoekers te analyseren en zo de website te verbeteren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website gepubliceerd worden.

Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er met ons niet uit komen, dan heeft u op de grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0252-686 700
E-mail: info@meerlandbouw.nl
Post: Frankweg 53 | 2153 PD Nieuw-Vennep | The Netherlands

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018

duinrell arcade

Nieuwe Arcade Gamehal Duinrell

Nieuwe Arcade Gamehal met als thema Amsterdamse grachten geopend op Duinrell!

Lees dit artikel
Meerlandbouw covid 19 maatregelen

COVID-19 maatregelen op de werkplaats

COVID-19 maatregelen op de werkplaats

Lees dit artikel

Onze
partners/klanten

Onze partners / klanten